Prepustenie , odpustenie …

alone woman sitting next to her lover's empty chair

Prepustenie, … veľmi citlivá téma pre nás všetkých. Ľudia prichádzajú a odchádzajú do našich životov. Každý ide svojou cestou. Odchádzajú, niekedy fyzicky, niekedy vstupujú na cestu svojho duchovného rozvoja a opúšťajú túto pozemskú existenciu.

Sme my však pozemskí ľudia schopní nechať ich ísť? Smútok či dokonca rozchod sa môže do veľkej miery zmeniť na sebaľútosť. Keď sme takmer prehnane naviazaní na niekoho, s kým sa naša cesta končí, nepripúšťame a nedokážeme akceptovať, že každý je iný človek a má právo žiť a ísť ďalej.

Ak sme na niekoho prehnane naviazaní, nemáme v seba dostatok viery. Naliehame a dusíme ho aj seba, preto pochovajme svoju vieru, svoje bytie a existenciu v sebaľútosti . 

Vydajme ich pre naše šťastie a pokoj v duši. Náš život bude lepší, krajší a pokojnejší. Viem, že to nie je také ľahké, ale polovičný element nie je jednota a musíme žiť v jednote so sebou samým a vesmírom.

Všetko sa deje z nejakého dôvodu a každý vstupuje z nejakého dôvodu, v tomto prípade odchádza z nášho života.

Z láskou

Kristin

 

Related Post